กอปศ. ชี้ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษา จับมือ กพฐ.วางโรดแม็ป

กอปศ.

กอปศ. บอกกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า กอปศ.ได้นำเสนอข้อมูลการปฏิวัติการศึกษา เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับบอร์ด กพฐ. รวมทั้งต้องการให้ กพฐ.รับทราบว่า กอปศ.มีการทำงานพร้อมด้วยความคิดเห็นยังไงในการปฏิวัติการศึกษา

พร้อมด้วยมารับฟังข้อคิดเห็นว่ามีประเด็นอะไรที่ยังไม่ถูกต้องพร้อมด้วยมองไม่ครบถ้วนบ้าง ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในที่ประชุม ได้เห็นจำนวนมากมีความเห็นตรงกัน แต่ดังนี้ตนมองว่าการปรับปรุงการศึกษายังต้องมีการปรับแก้อยู่ทุกเวลา เนื่องมาจากเรื่องการพัฒนาการศึกษาไม่มีอะไรที่ตายตัว ขณะเดียวกันในอีก 6 เดือนข้างหน้า กอปศ.พร้อมด้วย กพฐ.ยังต้องทำงานร่วมกันอีกมาก

ครั้นดูแล้วว่าในหลักมีความเห็นตรงกันแล้วจะพร้อมใจเดินหน้าต่อไปเช่นใด เพื่อที่จะออกมาเป็นโรดแม็ปในการปรับปรุงการศึกษา เช่นนี้ กอปศ.และกพฐ.จะร่วมกันฟื้นฟูการศึกษาอย่างเข้มข้น ซึ่งมิใช่เรื่องง่ายเหตุเพราะยังพบปัญหาที่พวกเราต้องก้าวผ่านไปให้ได้ “สิ่งที่จะมีขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนที่เหลือคือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ต้องออกมาให้ได้ ด้วยเหตุว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นวิธีคิดเรื่องการขยายศึกษาทั้งหมด ซึ่งตนหวังว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังที่กล่าวมาแล้วจะประกาศใช้โดยเร็วพร้อมทั้งทันในรัฐบาลชุดนี้ เนื่องมาจากหากไม่ทันเรื่องการฟื้นฟูการศึกษาคงเดินหน้าต่อไม่ได้ รวมไปถึงการพัฒนาการศึกษาไปสู่โลกอนาคตให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม ทุกวัย กับการศึกษาคนพิการ” ศ.นพ.จรัสกล่าว ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พูดว่า สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

มุ่งหวังติดต่อสื่อสารไปถึงภาคสังคมในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติได้ฟังสะท้อนภาพอดีตพร้อมด้วยปัจจุบันนี้ของการปฏิรูปการศึกษาแล้ว ซึ่ง สพฐ.มีความเห็นตรงตามกับ กอปศ.ทุกประเด็น รวมไปถึงอนาคตก็มองเห็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย ซึ่งยืนกรานว่า กอปศ.ได้มองเห็นปัญหาการศึกษาอย่างชัดเจนพร้อมด้วยเป็นสิ่งที่ สพฐ.ได้เห็นปัญหาร่วมกันด้วย เพราะเช่นนั้น ทุกฝ่ายไม่ต้องวุ่นวายใจว่าการแปรผันต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้การปฏิวัติการศึกษาบรรลุผล