ศธ.คลอดแผนการ Public School ปลดล็อกกฎเกณฑ์ งบปกครองบุคคล

ข่าวการศึกษาครูไทย

ศธ.คลอดแผนการ Public School ปลดล็อกกฎเกณฑ์ งบปกครองบุคคล หลักสูตร เพื่อจะเปิดทางให้ รร.เป็นนิติบุคคลเต็มตัว “ชัยพฤกษ์” เผยเป็นใจให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาปกครอง แต่รัฐยังเป็นเจ้าของ มีคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน วางเป้า 77 โรง เริ่มภาคเรียนที่ 1/2561 ในโรงเรียนขนาดเล็กกับกลาง รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวะ หารือร่วม “รมว.ศธ.” อีกครั้งสัปดาห์หน้า “นายกฯ” ย้ำหน้าที่จะต้องมีเป้าหมายที่กระจ่าง นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) บอกหลังจากนั้นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

เพื่อจะรองการดัดแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการลงมือช่วยเหลือการติดเครื่องการปฏิรูปเพื่อที่จะรองรับการแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นข้อเสนอช่วงต้นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยในส่วนที่เกี่ยวกับกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ได้มีการเสนอเรื่องการพัฒนาพร้อมด้วยการคิดค้นนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) เพื่อให้แบบอย่างพร้อมด้วยขั้นตอนบริหารจัดการโรงเรียนตอบสนองความผันแปรของโลกในล่าสุด

โดยได้มีการเสนอให้มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรุ่นใหม่ คือ Public School ซึ่งจะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลที่มีอิสระ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาปกครอง โดยรัฐบาลยังคงเป็นเจ้าของพร้อมกับมีการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาจะต้องไม่มีการแสวงหาเงินกำไร แต่จะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยยกระดับการศึกษาชาติ

ข่าวการศึกษาครูไทย