ปลัด ศธ.เปรยสามารถใช้สิทธิ ‘คปภ.’ ดึง ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ กลับเข้าทำราชการ

ข่าวเกี่ยวกับครู

เรื่อง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควบคุมให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันหาช่องทางกฎหมายดูแลให้ น.ส.วนาลี ทุนมาก หรือครูแอน กับ น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือครูวัลย์ กลับเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก อย่างแม่นยำ

เนื่องจากนับว่าเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนจากคำสั่งทางคุ้มครองของภาครัฐ และนับว่าคำสั่งบรรจุแต่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ถูกต้อง แม้ภาครัฐจะทำผิด ก็จัดว่าถูกในแง่ว่ามีคำสั่งแล้ว ส่วนผู้ดูแลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่บรรจุสถาปนาโดยไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีโทษทัณฑ์ แต่ต้องไปพิจารณาว่ามูลเหตุชักชวน เพราะว่าไม่เข้าใจหรือเป็นช่วงรอยต่อของการแปลงโครงสร้างการบริหารภายในภูมิภาคหรือ เช่นใด

ดังนี้ หลังจากที่ครูแอนพร้อมทั้งครูวัลย์ได้รับการเรียกบรรจุแต่งให้เป็นข้าราชการครูพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่สถานที่เรียนอุ้มผางวิทยาคม แต่อบรมสั่งสอนได้ 5 เดือน ไม่ได้รับเงินเดือน กับได้รับแจ้งจาก สพม.เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องด้วย กศจ.ตากไม่อนุมัติการขอแปรวิชาเอกพร้อมกับขอส่งเสริมตำแหน่งว่างโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พร้อมด้วยไม่อนุมัติการบรรจุแต่งตั้ง เนื่องด้วยบัญชีอายุเกิน 2 ปีนั้น ครั้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการทำงานลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อให้พูดคุยหยุดปัญหาโดยดูตามสภาพปัญหาที่ปรากฏจริง ควบคู่กับคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่งตั้งขึ้น รวมไปถึงจะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เข้ามามีส่วนในการรับทราบเหตุนี้ด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเชิงลึก ต่อจากนั้นจะมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หาแบบแผนกำจัดปัญหาให้ครูทั้ง 2 คนได้รับการบรรจุตั้งเป็นข้าราชการ ส่วนกรณีที่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ใครผิด พร้อมกับจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างนั้น เป็นเรื่องราวที่ค่อยว่ากันทีหลัง

ข่าวเกี่ยวกับครู