นพ.ธีระเกียรติ เผยสาเหตุลดงบหนังสือเรียนครึ่งหนึ่ง

นพ.ธีระเกียรติ เผยสาเหตุลดงบหนังสือเรียนครึ่งหนึ่ง

นักข่าวเสนอว่า ตามที่สำนักงบประมาณได้ปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยปรับลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยอุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่นักศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในแต่ละสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)อาทิเช่น เด็กนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีงบประมาณ 2560 อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,000 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561 ก็ปรับลดลงเหลืออุดหนุนค่าหนังสือเรียน 500 บาท ต่อคนต่อเทอม เป็นต้น

ซึ่งงบดังกล่าวข้างต้นสถานที่เรียนต้องนำมาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมกับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แต่เพราะเม็ดเงินลดลงส่วนมากจึงทำให้โรงเรียนต้องเรียกเก็บเงินค่าหนังสือเรียนเพิ่มจากนักศึกษามากกว่าเดิม โดยเหตุนี้กระทบกับเด็กนักศึกษาทุกสังกัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ บอกว่า ปีงบ 2560 เป็นปีกแรกที่ ศธ.ทดสอบโครงการหนังสือยิมเรียนตั้งแต่ระบบการให้ยืม

การคืนหนังสือเรียน การควบคุมหนังสือเรียน พร้อมด้วยการเก็บหนังสือเรียน โดยในการทดลองระบบหนังสือยืมเรียน ในปีการศึกษา 2560-2561 ได้เผยแล้วว่า นักศึกษายังคงได้รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนตามอัตราเดิม แต่เพราะว่าทางสำนักงบประมาณเข้าใจผิดจึงได้ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง แต่ที่ผ่านมาตนก็ได้หารือกับทางสำนักงบประมาณแล้ว พร้อมกับทางสำนักงบประมาณก็บอกว่า จะคืนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนที่ปรับลดไปให้แก่ทุกสังกัด เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องวุ่นวายใจพร้อมด้วยไม่มีอะไรน่าวิตก