ชี้นำ “บิ๊กตู่”ใช้ม.44ให้เอกชนดูแลสถานที่เรียนรัฐ

ข่าวการศึกษา ครูวันดี

ประธานคณะมนตรีปฏิรูปการเล่าเรียนภาคประชาชน แนะนำนายกฯใช้ม.44 ออกพระราชกำหนดการดำเนินการโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชน หากว่าไม่ใช้โครงการพับบลิค สกูล เป็นได้แค่นโยบายลอยลม ตอนนี้ (13 พ.ย.) ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานคณะมนตรีปฏิรูปการเล่าเรียนภาคประชาชน กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมด้วยภาคเอกชน ดำเนินโครงการพับบลิค สกูล (Public School) นั้น ตนเห็นด้วย ซึ่งการบริหารงานแบบนี้หลายประเทศทำพร้อมด้วยหยุดปัญหาต่างๆได้เยอะ

แต่เชื่อว่าเมืองไทยทำไม่ได้ เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานที่เรียน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ สำนักงานสนับสนุนการเล่าเรียนนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.)จะไม่ยอมปล่อย เห็นได้จากที่ผ่านมา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 12 เป็นใจให้สังคม ชุมชนมาร่วมจัดการเรียน แต่หน่วยงานต้นสังกัด ก็จะมีการกำหนดระเบียบต่างๆจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ “นายกฯมีเจตนาดี พูดดี แต่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนศธ.

เพราะฉะนั้น ผมจึงคิดว่าทำไม่ได้ ยกเว้นมีการกำหนดโทษว่าถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ที่สำคัญจะต้องมีการออก พ.ร.บ.ว่าด้วยการดำเนินการโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชนขึ้นมาโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีการกำหนดรายละเอียดว่าผู้ใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการปกครอง การให้คะแนน การสังเกตจะทำเช่นใด ผู้สอนในโรงเรียนที่มีอยู่เดิมจะไปไหน ตลอดจนการใช้งบประมาณที่ให้แบบเป็นก้อน เพราะว่าการยกอะไรของรัฐให้เอกชนเข้ามาดำเนินการต้องออกเป็นกฎปฏิบัติ เงินรัฐจะใช้แค่บาทเดียว ก็ต้องมีระเบียบพร้อมด้วยกฎหมายรองถ้าไม่มี คงไม่มีใครกล้าเอาหัวเข้ามาเสี่ยง พร้อมทั้งเรื่องนี้จะกลับเป็นนโยบายรายวันที่เกิดมาแล้วก็ตายเหมือนหลายๆนโยบายที่ทำไม่ได้จริง”

ดร.รุ่ง บอกกับว่า แม้ พล.อ.ประยุทธ์ ปรารถนาเริ่มดำเนินโครงการพับบลิค สกูล นำร่องจำนวน 77 แห่งโดยทันทีในปีการศึกษา2561 นายกฯต้องใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) ออกพระราชบัญญัติการบริหารโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชนขึ้นมา

ข่าวการศึกษา ครูวันดี